heading-frise
 

Beskrivelser av trafikksikkerhetstiltak og virkninger

Trafikksikkerhetshåndboken inneholder beskrivelser av 148 trafikksikkerhetstiltak og deres virkninger. Forskningen som boken baserer seg på er så langt det er mulig oppsummert ved hjelp av metaanalyse. Hovedfokuset i boken er hvor effektive tiltakene er for å redusere ulykker eller skader ved ulykker.

For hvert tiltak beskrives:

  • Problem og formål: Hvilket ulykkesproblem tiltaket er ment å virke på.
  • Beskrivelse av tiltaket: Beskrivelse av tiltaket og dagens bruk i Norge
  • Virkning på ulykkene: Anslag på hvor mye antall ulykker (eller drepte / skadde) kan reduseres
  • Virkning på framkommelighet
  • Virkning på miljøforhold
  • Kostnader
  • Nytte-kostnadsvurderinger
  • Formelle ansvarsforhold og saksgangen ved innføring av tiltaket